Matičarstvo


1. Prijava rođenja djeteta u državne matice Republike Hrvatske

Rođenje djeteta mogu prijaviti roditelji do njegove/njezine 18 godine života. Ako su jedan ili oba roditelja hrvatski državljani, dijete upisom automatski stječe hrvatsko državljanstvo.

Za prijavu djeteta u državne matice Republike Hrvatske nužno je popuniti obrazac „Prijava rođenja“ (dostupan u rubrici Obrasci) te priložiti:

  • izvornik ili od nadležnog matičnog ureda u Kanadi ovjerenu presliku Izvatka iz matice rođenih (long form ili registration of birth/copie d''un acte de naissance“) s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik. Kanadski rodni list treba proći nadovjeru (v. gore).
  • presliku identifikacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od roditelja. Ako drugi roditelj nema hrvatsko državljanstvo, treba dati suglasnost da se slaže s upisom rođenja u hrvatske matične knjige.  Suglasnost se može dati osobno pred konzularnim službenikom, ili ako to nije moguće, pred kanadskim javnim bilježnikom (takvu izjavu zatim treba poslati na nadovjeru, v. gore).
  • ako je dijete starije od 14 godine, tada i dijete treba dati suglasnost za upis u hrvatske matične knjige.

Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se pristojba u iznosu od 17 CAD . Ukoliko se ujedno traži i dostava izvatka iz hrvatske matice rođenih i/ili Domovnica za dijete, cijena konzularne usluge iznosi 60CAD po dokumentu.

Plaćanje se vrši isključivo osobnim čekom ili „money orderom“.

Napominjemo kako se dijete ne može prijaviti u državne matice Republike Hrvatske, ukoliko nije prethodno prijavljen brak roditelja u državnim maticama Republike Hrvatske, ako je dijete rođeno u braku.

 

2. Prijava braka u državne matice Republike Hrvatske

Za prijavu braka u državne matice Republike Hrvatske nužno je popuniti obrazac „prijava braka“ (dostupan u rubrici Obrasci) te priložiti:

  • izvornik ili od nadležnog matičnog ureda u Kanadi ovjereni preslik Izvatka iz matice vjenčanih („long form or registration of marriage/copie d''un acte de marriage“), s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik. Kanadski vjenčani list treba proći nadovjeru (v. gore).
  •  presliku identifikacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od supružnika.

Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se pristojba u iznosu od 17 CAD. Ukoliko se ujedno traži i dostava izvatka iz hrvatske matice vjenčanih cijena konzularne pristojbe za tu radnju je 60 CAD.

 

3. Prijava smrti u državne matice Republike Hrvatske

Za prijavu smrti u državne matice Republike Hrvatske nužno je popuniti obrazac „prijava smrti“ (dostupan u rubrici Obrasci) te priložiti:

  • izvornik ili od nadležnog matičnog ureda u Kanadi ovjereni preslik Izvatka iz matice umrlih (long form ili registration of death/copie d''un acte de deces“), s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik. Kanadski smrtni list također treba proći  nadovjeru (v. gore).
  • presliku identifikacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu preminule osobe.

Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se pristojba u iznosu od 17CAD. Ako se ujedno traži i dostava hrvatskog izvatka iz matice umrlih, cijena konzularne usluge iznosi 60 CAD.

4. Dostava izvadaka iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih Republike Hrvatske

Za pribavljanje Izvadaka iz državnih matice Republike Hrvatske nužno je popuniti i dostaviti obrazac, koji je dostupan u rubrici Obrasci. Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 60 CAD po ispravi. Plaćanje se vrši isključivo osobnim čekom ili „money orderom".

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana