Obavijest o primjeni Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih od 10. svibnja 2011.


Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih stupio je na snagu 7. svibnja 2010. godine, a primjenjuje se od 10. svibnja 2011. godine.
 
Svrha ovog Memoranduma je pojednostaviti i olakšati administrativne postupke primjenjive kad državljani koji ispunjavaju uvjete propisane Memorandumom, namjeravaju ući i boraviti u državi druge sudionice s ciljem unapređenja poznavanja jezika, kulture i društva druge države kroz putovanje, rad i stjecanje životnog iskustva.
 
 
Na koga se odnosi Memorandum?
 
Hrvatske ili kanadske državljane koji su završili studijski program ili drugi oblik obrazovanja nakon završene srednje škole, a koji namjeravaju stjecati daljnje radno iskustvo u Republici Hrvatskoj odnosno Kanadi.
Upisane studente na visokim učilištima ili veleučilištima u njihovoj matičnoj zemlji koji namjeravaju upotpuniti dio svojih nastavnih programa u državi domaćinu temeljem prethodnog dogovora o obavljanju prakse.
Hrvatskim ili kanadskim državljanima koji namjeravaju putovati unutar države domaćina te naći zaposlenje kako bi upotpunili svoja financijska sredstva.
 
 
Upute za kanadske državljane mogu se pronaći na ovoj web stranici, a za hrvatske državljane na stranici: http://www.canadainternational.gc.ca/croatia-croatie/experience_canada_experience/international_experience_canada-experience_internationale_canada-hr.aspx?lang=eng
 
Za dodatne upute hrvatski odnosno kanadski državljani mogu se obratiti
 
Ministarstvu vanjskih i europskih poslova - tel. +38514599400 
Veleposlanstvu RH u Ottawi - tel. +1 613 562-7820
Generalnom konzulatu RH u Mississaugi - tel. +1 905 277-9051  
 
 Kanadski državljanin koji namjerava ući u Republiku Hrvatsku koristeći pogodnosti iz Memoranduma treba regulirati privremeni boravak. 
 
Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak (dostupan na web stranici: www.mup.hr) podnosi se nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u zemlji u kojoj kanadski državljanin zakonito boravi.
 
Koje uvjete mora ispuniti kanadski državljanin?
 
 Kanadski državljanin koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak treba:
Imati između 18 i 35 godina
Imati valjanu kanadsku putovnicu s rokom valjanosti koji istječe nakon očekivanog razdoblja boravka
Imati povratnu putnu kartu za odlazak iz Republike Hrvatske ili dovoljno financijskih sredstava za kupnju takve karte
Imati dokaz o dostatnosti financijskih sredstava
Imati dokaz o zdravstvenom osiguranju
Platiti konzularnu pristojbu
Predočiti, ukoliko ga se zatraži, dokaz da raspolaže prethodno sklopljenim ugovorom o obavljanju posla ili dokaz o statusu studenta u Kanadi i dokaz o prethodnom dogovoru o obavljanju prakse (detalji niže navedeni)
Ispuniti ostale uvjete propisane migracijskim zakonodavstvom Republike Hrvatske (detalji niže navedeni).

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana