Ottawa, 10. travnja 2019.

Objava o registraciji birača za izbore za Europski parlament

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednica Republike Hrvatska je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novinama", broj 30/19, 26. ožujka 2019.

Za dan održavanja izbora određena je

nedjelja, 26. svibnja 2019.

Izborno mjesto u Kanadi za osobe koje borave na području provincija: Alberta, British Colubmia, Newfoundland i Labrador, New Brunswick, Northwest Teritoriju, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island, Quebec, Yukon Teritoriju, te područje glavnog grada Ottawa-Carleton,  bit će otvoreno u sjedištu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ottawi, na adresi  229 Chapel Street, Ottawa, ON na dan održavanja izbora u vremenu od 07:00 do 19:00 sati.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kanadi poziva sve hrvatske državljane koji žele glasovati na izbornom mjestu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kanadi na prethodnu / aktivnu registraciju birača.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-izbore-za-clanove-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske/14894 dostupni su svi predviđeni obrasci zahtjeva.

Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju podnosi se:

  • osobno u Veleposlanstvu,
  • poštom (adresa: Embassy of the Republic of Croatia in Ottawa, 229 Chapel Street, Ottawa, ON, K1N 7Y6 ; napomena: poštanski žig mora biti s datumom prije ili na dan isteka roka za registraciju), ili      
  • putem elektronske pošte (con.ottawa@mvep.hr).

VAŽNA NAPOMENA: U svim slučajevima podnositelj zahtjeva mora vlastoručno potpisati svoj zahtjev za prethodnu / aktivnu registraciju te priložiti presliku valjanog osobnog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok u kojem birači mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta istječe

u srijedu, 15. svibnja 2019.

U istome roku birači mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju.

I. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeću osobnu iskaznicu, a žele glasovati izvan mjesta svog prebivališta, zatražit će kako slijedi.

  • PRIVREMENI UPIS u registar birača za mjesto u Republici Hrvatskoj gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti bilo kojem nadležnom uredu državne uprave u županiji u Republici Hrvatskoj, neovisno o mjestu upisa u registar birača.
  • PRETHODNU REGISTRACIJU ako žele glasovati u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju birači mogu podnijeti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj.  
  • Iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA bez navođenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj, odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske gdje će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na  bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta birači podnose nadležnom uredu prema mjestu prebivališta.

II. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj  koji imaju  osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati za izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske 

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji posjeduju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ili će podnijeti zahtjev za njeno izdavanje zaključno s 15. svibnja 2019. godine, bit će po službenoj dužnosti aktivno registrirani i upisani u popis birača (prema adresi prebivališta u inozemstvu iz osobne iskaznice) za predstojeće izbore.

Ukoliko na dan izbora žele glasovati izvan svog mjesta prebivališta odnosno pripadajućeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, moraju do 15. svibnja 2019. godine zatražiti promjenu mjesta aktivne registracije (drugo diplomatsko-konzularno predstavništvo, odnosno mjesto u Republici Hrvatskoj).

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji nemaju osobnu iskaznicu  s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, odnosno nisu podnijeli do 15. svibnja 2019. godine zahtjev za izdavanje osobne iskaznice s podatkom o prebivalištu  izvan Republike Hrvatske, kako bi glasovali, u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju se aktivno registrirati.

Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije, birači podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, na čijem će se području zateći na dan izbora.

III. DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI ŽELE OSTVARITI PRAVO GLASOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Državljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, može ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj, ako nadležnom uredu prema mjestu prebivališta ili privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, podnese zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora, odnosno do 25. travnja 2019.

e-Građani

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Građani.

OSTALE INFORMACIJE I NAPOMENE

Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biračko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača jer primjerice nemaju važeću osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu.

Svi birači mogu do 15. svibnja 2019. provjeriti svoj upis u registar birača u Uredima državne uprave u Republici Hrvatskoj, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske i putem online sustava e-Građani, te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.