Upitnik o poznavanju hrvatskoj jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja


Od 3. studenoga 2012. svi podnositelji zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo trebaju pri podnošenju zahtjeva popuniti Upitnik o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja. Upitnik se sastoji od 15 pitanja, od kojih 10 mora biti točno odgovoreno. Upitnik se popunjava osobno, pred konzularnim službenikom koji zaprima zahtjev za primitak u hrvatsko državljansvo. Za više informacija o Upitniku, uključujući uzorak pitanja, molimo pogledajte "Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika, latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva" koji je objavljen u Narodnim Novinama br. 118 iz 2012. godine (http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx)