Ovjera potpisa i nadovjere dokumenata (legalizacija)


Ovjera potpisa u Veleposlanstvu

Za ovjeru potpisa na ispravi potrebno je osobno doći u Veleposlanstvo/Generalni konzulat, donijeti ispravu na kojoj se traži ovjera potpisa, te donijeti važeću hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu (isključivo!). Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 15  CAD po potpisu .

Plaćanje se vrši isključivo osobnim čekom ili „money orderom“.

Nadovjera potpisa i stranih javnih isprava putem pošte

Za nadovjeru potpisa nužno je prvo potpisati ispravu i ovjeriti potpis kod kanadskog javnog bilježnika, te se isprave potom dostave poštom (uz plaćenu povratnu omotnicu s naznačenom adresom). Ukoliko je dokument koji se šalje na nadovjeru na hrvatskom jeziku, uz njega mora biti priložen prijevod na engleski ili francuski jezik, potvrđen od strane ovlaštenog kanadskog prevoditelja.

Za ovu konzularnu uslugu  naplaćuje se konzularna pristojba od 37 CAD po dokumentu.

Plaćanje se vrši isključivo osobnim čekom ili „money orderom“.

Za nadovjeru kanadskih javnih isprava (npr. rodni list, vjenčani list, smrtni list) potrebno je poslati izvornik isprave, zajedno s povratnom omotnicom.

Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 35 CAD po dokumentu.

Plaćanje se vrši isključivo osobnim čekom ili „money orderom“.

Opširnije informacije: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/legalizacija-isprava/